Nazwisko i imię:
Arrakan,
Opis/komentarz:
ob. Siemieński L.; Symes (Poselstwo 1807).
Całość:
Arrakan,
ob. Siemieński L.; Symes (Poselstwo 1807).