Nazwisko i imię:
Arouet Fr.,
Opis/komentarz:
ob. Voltaire Fr.
Całość:
Arouet Fr.,
ob. Voltaire Fr.