Nazwisko i imię:
Arnsztajn M.,
Opis/komentarz:
ob. Protokół posiedzeń Tow. lekarzy lubelskich.
Całość:
Arnsztajn M.,
ob. Protokół posiedzeń Tow. lekarzy lubelskich.