Nazwisko i imię:
Arnstein Henryk (inżynier).
Tytuł:
Najlepszy i najpewniejszy szybkorachmistrz czyli przewodnik rachunkowy niezbędnie przy kupnie, sprzedaży potrzebny. Obliczony w walucie austryjackiej począwszy od 1 do 100 sztuk od 1/2 do 99 kr. w. a. z dodatkiem zawierającym tabelę przemienienia nowych miar i wag na stare i odwrotnie, jakoteż odmiany cen i licznych innych pożytecznych tabel, 1–123 str. Jako dodatek do szybkorachmistrza „Praktyczny podręcznik do przemiany starej miary i wagi na nową i przewrotnie opracował W. Muschal nauczyciel.
Miejsce i rok wydania:
Cieszyn, druk. i nakł. H. Feitzingera, 1875,
Opis/komentarz:
w 8ce wązkiéj, str. 46, 56 ct.
Całość:
Arnstein Henryk (inżynier).
Najlepszy i najpewniejszy szybkorachmistrz czyli przewodnik rachunkowy niezbędnie przy kupnie, sprzedaży potrzebny. Obliczony w walucie austryjackiej począwszy od 1 do 100 sztuk od 1/2 do 99 kr. w. a. z dodatkiem zawierającym tabelę przemienienia nowych miar i wag na stare i odwrotnie, jakoteż odmiany cen i licznych innych pożytecznych tabel, 1–123 str. Jako dodatek do szybkorachmistrza „Praktyczny podręcznik do przemiany starej miary i wagi na nową i przewrotnie opracował W. Muschal nauczyciel.
Cieszyn, druk. i nakł. H. Feitzingera, 1875,
w 8ce wązkiéj, str. 46, 56 ct.