Nazwisko i imię:
Arendt Karol ks.
Tytuł:
Kazanie z okazyi zapadłego prawa krajowego nadającego wolność włościanom, tak do Panów iako Włościan przez JX. ... kanonika profesora Seminaryi pułtuskiego, proboszcza Andrzejowskiego. W kollegiacie pułtuskiey, miane roku 1808 dnia 29 Maia za pozwoleniem Zwierzchności.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1808,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 26. Jag. – Ossol.
Całość:
Arendt Karol ks.
Kazanie z okazyi zapadłego prawa krajowego nadającego wolność włościanom, tak do Panów iako Włościan przez JX. ... kanonika profesora Seminaryi pułtuskiego, proboszcza Andrzejowskiego. W kollegiacie pułtuskiey, miane roku 1808 dnia 29 Maia za pozwoleniem Zwierzchności.
B. m., 1808,
w 8ce, str. 26.
Jag. – Ossol.