Nazwisko i imię:
Arcydzieła.
Tytuł:
Arcydzieła sztuki plastycznej,
Opis/komentarz:
ob. Diwald Karol (1884).
Całość:
Arcydzieła.
Arcydzieła sztuki plastycznej,
ob. Diwald Karol (1884).