Nazwisko i imię:
Arcybractwo.
Opis/komentarz:
obacz Badowski Ign. (Adoracyi Przen. Sakr.); Głębocki Józ. (Miłosierdzia 1884); Kościński Konst. (Różańca 1896); Książka pam. Arcybr. Miłosierdzia (1884); Nabożeństwo dla Arcybr. Różańca Św. (1892); Sprawozdanie (Miłosierdzia 1889–1898).
Całość:
Arcybractwo.
obacz Badowski Ign. (Adoracyi Przen. Sakr.); Głębocki Józ. (Miłosierdzia 1884); Kościński Konst. (Różańca 1896); Książka pam. Arcybr. Miłosierdzia (1884); Nabożeństwo dla Arcybr. Różańca Św. (1892); Sprawozdanie (Miłosierdzia 1889–1898).