Nazwisko i imię:
Arcybractwo.
Tytuł:
Arcybractwo Najświętszego Oblicza Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zatwierdzone przez Leona XIII d. 1 paźdz. 1885 r. w Tours we Francyi.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakład ks. Jana Siedleckiego, druk. Uniw. Jag., 1888,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 32. Jag. – Nar. – toż. Tamże, 1891, w 16ce, str. 32. Jag. – Nar. – toż. Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., (1895), w 16ce, str. 32. Jag.
Całość:
Arcybractwo.
Arcybractwo Najświętszego Oblicza Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zatwierdzone przez Leona XIII d. 1 paźdz. 1885 r. w Tours we Francyi.
Kraków, nakład ks. Jana Siedleckiego, druk. Uniw. Jag., 1888,
w 16ce, str. 32.
Jag. – Nar.
– toż. Tamże, 1891, w 16ce, str. 32.
Jag. – Nar.
– toż. Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., (1895), w 16ce, str. 32.
Jag.