Nazwisko i imię:
Arcybiskupi.
Tytuł:
Arcybiskupi i Biskupi Austryi w Wiedniu zgromadzeni, wiernym swoich dyecezyi pozdrowienie i błogosławieństwo od Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiedeń, 17 czerwca w trzecią niedzielę po świątkach 1849.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Piotra Pillera,
Opis/komentarz:
fol., str. 4. Jag.
Całość:
Arcybiskupi.
Arcybiskupi i Biskupi Austryi w Wiedniu zgromadzeni, wiernym swoich dyecezyi pozdrowienie i błogosławieństwo od Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiedeń, 17 czerwca w trzecią niedzielę po świątkach 1849.
Lwów, druk. Piotra Pillera,
fol., str. 4.
Jag.