Nazwisko i imię:
Arcybiskupi.
Tytuł:
Arcybiskupi i Biskupi austryaccy wiernym swoich diecezyi pokój, pozdrowienie i błogosławieństwo w Jezusie Panu naszym.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakładem Kuryi Arcybiskupiej o. ł. we Lwowie, druk. Czasu, (1897),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 8. Jag. – Wrocł.Un.
Całość:
Arcybiskupi.
Arcybiskupi i Biskupi austryaccy wiernym swoich diecezyi pokój, pozdrowienie i błogosławieństwo w Jezusie Panu naszym.
Kraków, nakładem Kuryi Arcybiskupiej o. ł. we Lwowie, druk. Czasu, (1897),
w 4ce, str. 8.
Jag. – Wrocł.Un.