Nazwisko i imię:
Arcybiskupi gnieznieńscy,
Opis/komentarz:
ob. Bartoszewicz Jul. (1858–65); Liske Ksaw. (Katalogi 1877); Schütz Wilh. (Zdanie 1839).
Całość:
Arcybiskupi gnieznieńscy,
ob. Bartoszewicz Jul. (1858–65); Liske Ksaw. (Katalogi 1877); Schütz Wilh. (Zdanie 1839).