Nazwisko i imię:
Arctowski Henryk (1871–1958).
Tytuł:
Materyały do bibliografii prac naukowych polskich: Zestawienie treści 14tu tomów Pamiętnika fizyograficznego, 1881–1896.
Miejsce i rok wydania:
Bruxela, Międzynarodowy Instytut Bibliograficzny, 1897,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 4 nl., 13 i 2 nl., kor. 1.20. Czart. – Jag. – Nar. – Warsz.Un.
Całość:
Arctowski Henryk (1871–1958).
Materyały do bibliografii prac naukowych polskich: Zestawienie treści 14tu tomów Pamiętnika fizyograficznego, 1881–1896.
Bruxela, Międzynarodowy Instytut Bibliograficzny, 1897,
w 4ce, str. 4 nl., 13 i 2 nl., kor. 1.20.
Czart. – Jag. – Nar. – Warsz.Un.