Nazwisko i imię:
Arco,
Opis/komentarz:
ob. Jaroszyński Witold (1884, 1885); Malcz M. (1881) (?).
Całość:
Arco,
ob. Jaroszyński Witold (1884, 1885); Malcz M. (1881) (?).