Nazwisko i imię:
Arciszewski Krzysztof (1592–1656).
Tytuł:
Pieśń... (Polaka) dyssydenta sławnego w w. XVII rządcy Brazylii. (Przedruk z Bibl. Zakł. im. Ossolińskich 1848). Wydawca A. W.(eryha) D.(arowski).
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Zakł. im. Ossolińskich, 1863,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8. Ak. – Jag.(?) – Nar. – Ossol. – Pozn.Un.
Całość:
Arciszewski Krzysztof (1592–1656).
Pieśń... (Polaka) dyssydenta sławnego w w. XVII rządcy Brazylii. (Przedruk z Bibl. Zakł. im. Ossolińskich 1848). Wydawca A. W.(eryha) D.(arowski).
Lwów, druk. Zakł. im. Ossolińskich, 1863,
w 8ce, str. 8.
Ak. – Jag.(?) – Nar. – Ossol. – Pozn.Un.