Nazwisko i imię:
Arciszewski Krzysztof (1592–1656).
Tytuł:
Pieśń ułożona przez IMĆ Pana... kiedy za listem Króla IMĆ z Brazylii do Holandyi powracał. R. 1637. Nowo wydana z rękopismu dochowanego w archiwum Konstantego Podwysockiego w Rychtach Humieckich pod Kamieńcem Podolskim.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Zakł. Narod. im. Ossol., MDCCCLXIV (1864),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8. Jag. – Nar. – Ossol.
Całość:
Arciszewski Krzysztof (1592–1656).
Pieśń ułożona przez IMĆ Pana... kiedy za listem Króla IMĆ z Brazylii do Holandyi powracał. R. 1637. Nowo wydana z rękopismu dochowanego w archiwum Konstantego Podwysockiego w Rychtach Humieckich pod Kamieńcem Podolskim.
Lwów, druk. Zakł. Narod. im. Ossol., MDCCCLXIV (1864),
w 8ce, str. 8.
Jag. – Nar. – Ossol.