Nazwisko i imię:
Archiwum.
Tytuł:
Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, wydane nakładem właściciela pod kierownictwem Z. L. Radzimińskiego, przy współudziale P. Skobielskiego i B. Gorczaka, t. I z trzema tabl. litograf., 1366–1506.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, Seyfarth i Czajkowski, Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1887,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. XXIX i 204, kor. 10. Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un. – toż, wydane nakładem właściciela przez Z. L. Radzimińskiego i B. Gorczaka, t. II, z sześcioma tabl. litograf., 1284–1506. Tamże, 1888, w 4ce, str. XXXVI i 380, rb. 7. Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un. – toż, wydane przez Bronisława Gorczaka, konserwatora tegoż Archiwum, t. III, 1432–1534. Lwów, nakł. właściciela, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1890, w 4ce, str. XII, XXXV i 556, rb. 6.50. Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un. – toż, t. IV, 1535–1547. Tamże, 1890, w 4ce, str. IX, XXXIII i 647, rb. 6.50. Jag. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un. – toż, t. V, 1513–1547. Wraz ze spisem chronologicznym dokumentów do t. I–V. Tamże, 1897, w 4ce, str. X, 2 nl., XXI, 3 nl. 456 i CXVI, rb. 6.50. Jag. – Ossol. – Wroct.Un.
Całość:
Archiwum.
Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, wydane nakładem właściciela pod kierownictwem Z. L. Radzimińskiego, przy współudziale P. Skobielskiego i B. Gorczaka, t. I z trzema tabl. litograf., 1366–1506.
Lwów, Seyfarth i Czajkowski, Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1887,
w 4ce, str. XXIX i 204, kor. 10.
Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
– toż, wydane nakładem właściciela przez Z. L. Radzimińskiego i B. Gorczaka, t. II, z sześcioma tabl. litograf., 1284–1506. Tamże, 1888, w 4ce, str. XXXVI i 380, rb. 7.
Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
– toż, wydane przez Bronisława Gorczaka, konserwatora tegoż Archiwum, t. III, 1432–1534. Lwów, nakł. właściciela, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1890, w 4ce, str. XII, XXXV i 556, rb. 6.50.
Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
– toż, t. IV, 1535–1547. Tamże, 1890, w 4ce, str. IX, XXXIII i 647, rb. 6.50.
Jag. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
– toż, t. V, 1513–1547. Wraz ze spisem chronologicznym dokumentów do t. I–V. Tamże, 1897, w 4ce, str. X, 2 nl., XXI, 3 nl. 456 i CXVI, rb. 6.50.
Jag. – Ossol. – Wroct.Un.