Nazwisko i imię:
Archiwum.
Tytuł:
Archiwum Komisyi Prawniczej (Akademii Umiej.), tom I (też tytuł łac: Collectanea ex archivo Collegii Iuridici).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Akademii Um., Skład gł. w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Uniw. Jag., 1895,
Opis/komentarz:
w 8ce większej, str. 1 nl., 555 i 1 nl., kor.6. Treść: Ulanowski Bol. zebrał: Liber formularum ad ius canonicum spectantium Jacobi de Kurdwanów, Kilka zabytków ustawodawstwa król. i wojewódz. w przedmiocie handlu, Trzy zabytki historii parlamentaryzmu w Polsce w XV w., Liber formularum ad ius polonicum nec non canonicum spectantium in codice Regiomontano asservatarum, Forma processus iudiciarii anni 1553 conscripta, e codice petropolitano, Materiały do hist. ustawodawstwa synodalnego w Polsce w. XVI. Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un. – toż, t. III. Tamże, 1895, w 8ce większej, str. 4 nl., XII, 492, 2 tabl., 1 foto-litogr. (Statuta ziemskie), kor. 6. Treść: Tłumaczenie polskie statutów ziemskich wyd. Piekosiński Fr.: Kod. Dzikowski, Działyńskich, Świętosławów, Stradomskiego, Świętojerski, Wiślicya. Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un. – toż, t. V. Tamże, 1897, w 8ce większej, str. 6 nl. i 574, kor. 6. Treść: Abraham Wład. Statuta legata Gentilisa (1309); Ulanowski Bol. Najdawn. układ system. prawa polskiego z XV w.; Balzer Osw. Średniow. prawa mazowieckiego pomniki z rękop. petersb.; Ulanowski Bol. Komisja samborska z 1698; tenże Kilka aktów do hist. sądownictwa wg prawa niem. w Polsce; tenże Najdawn. księga sądowa Biecza; tenże Statuta capitulorum Gneznensis et Poznaniensis, ecclesiarumque collegiatarum Varsoviensis et Lanciciensis; Rolny Wilh. Dwie taksy towarów cudzoziemskich z 1633. Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un. – toż, t. VII. Tamże, 1900, w 8ce większej, k. 3, str. 14 nl., LXX, 568, kor. 10. Treść: Pomniki prawa litewskiego z XVI wieku wydał Fr. Piekosiński. I. Statut litewski drugiej redakcyi (1566). Ak. – Jag. – Nar Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un. T. II, IV i VI wyszły w latach: 1921 (II i IV) i 1926 (VI).
Całość:
Archiwum.
Archiwum Komisyi Prawniczej (Akademii Umiej.), tom I (też tytuł łac: Collectanea ex archivo Collegii Iuridici).
Kraków, nakł. Akademii Um., Skład gł. w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Uniw. Jag., 1895,
w 8ce większej, str. 1 nl., 555 i 1 nl., kor.6.
Treść: Ulanowski Bol. zebrał: Liber formularum ad ius canonicum spectantium Jacobi de Kurdwanów, Kilka zabytków ustawodawstwa król. i wojewódz. w przedmiocie handlu, Trzy zabytki historii parlamentaryzmu w Polsce w XV w., Liber formularum ad ius polonicum nec non canonicum spectantium in codice Regiomontano asservatarum, Forma processus iudiciarii anni 1553 conscripta, e codice petropolitano, Materiały do hist. ustawodawstwa synodalnego w Polsce w. XVI.
Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
– toż, t. III. Tamże, 1895, w 8ce większej, str. 4 nl., XII, 492, 2 tabl., 1 foto-litogr. (Statuta ziemskie), kor. 6.
Treść: Tłumaczenie polskie statutów ziemskich wyd. Piekosiński Fr.: Kod. Dzikowski, Działyńskich, Świętosławów, Stradomskiego, Świętojerski, Wiślicya.
Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
– toż, t. V. Tamże, 1897, w 8ce większej, str. 6 nl. i 574, kor. 6.
Treść: Abraham Wład. Statuta legata Gentilisa (1309); Ulanowski Bol. Najdawn. układ system. prawa polskiego z XV w.; Balzer Osw. Średniow. prawa mazowieckiego pomniki z rękop. petersb.; Ulanowski Bol. Komisja samborska z 1698; tenże Kilka aktów do hist. sądownictwa wg prawa niem. w Polsce; tenże Najdawn. księga sądowa Biecza; tenże Statuta capitulorum Gneznensis et Poznaniensis, ecclesiarumque collegiatarum Varsoviensis et Lanciciensis; Rolny Wilh. Dwie taksy towarów cudzoziemskich z 1633.
Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
– toż, t. VII. Tamże, 1900, w 8ce większej, k. 3, str. 14 nl., LXX, 568, kor. 10.
Treść: Pomniki prawa litewskiego z XVI wieku wydał Fr. Piekosiński. I. Statut litewski drugiej redakcyi (1566).
Ak. – Jag. – Nar Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
T. II, IV i VI wyszły w latach: 1921 (II i IV) i 1926 (VI).