Nazwisko i imię:
Archiwum,
Opis/komentarz:
obacz Abraham Wł. (rzymskie i watykańskie 1888, 1899); Akta (bernardyńskie we Lwowie 1868 i n.); Barącz Sadok (dominikanów w Jarosławiu 1884); Baudouin de Courtenay Rom. (ks. Woroncowa 1889); Bentkowski Fel. (Król. Pol. w Warsz. 1840); Biełorusow A. (kijowskie 1879); Büsching J. G. (Provinzial-Archiv zu Breslau 1820); Czermak Wikt. (watykańskie 1891); Dembiński Bron. (rzymskie i watykańskie 1886, paryskie i londyńskie 1897); Dudik B. (galicyjskie 1867); Ekielski Eust. (krakowskie 1868); Engel And. (Wilno 1869–70); Gruenhagen C. R. (krakowskie 1868); Grygorowicz Jan (białoruskie 1824); Heck Wal. (księstw oświęcimskiego i zatorskiego 1891, wadowickie 1889); Jasińskij M. N. (kijowskie 1894); Józefowicz M. i Iwaniszew M. (poł.-zach. Rosyi 1859–61); Kamanin I. (kijowskie 1893); Krzyżanowski Stan. (krakowskie 1900); Lewickij F. O. (kijowskie 1888); Lubowicz N. (włoskie 1888); Makuszew Winc. (włoskie 1870); Obraz Polaków t. 17 i 18 (Augusta II 1843); Papée Fr. (węgierskie 1898); Piekosiński Fr. (krakowskie 1891); Powstański Ad. (Król. Polskiego 1825); Prowe Leop. (szwedzkie 1853); Roczniki Tow. Warsz. Przyj. Nauk t. VIII; Rosja; Scriptores rerum Polonicarum t. 8 (Radziwiłłów); Semkowicz Al. (lwowskie 1890); Smolka Stan. (w W. Ks. Pozn.); Tarnowski Wł. (wróblewieckie 1869); Turgeniew Al. J. (watykańskie 1841–2); Ulanowski Bol. (krakowskie 1884); Waliszewski Kaz. (spraw zagr. francuskie 1879); Widman Kar. (lwowskie 1888); Wójcicki K. Wł. (domowe 1856).
Całość:
Archiwum,
obacz Abraham Wł. (rzymskie i watykańskie 1888, 1899); Akta (bernardyńskie we Lwowie 1868 i n.); Barącz Sadok (dominikanów w Jarosławiu 1884); Baudouin de Courtenay Rom. (ks. Woroncowa 1889); Bentkowski Fel. (Król. Pol. w Warsz. 1840); Biełorusow A. (kijowskie 1879); Büsching J. G. (Provinzial-Archiv zu Breslau 1820); Czermak Wikt. (watykańskie 1891); Dembiński Bron. (rzymskie i watykańskie 1886, paryskie i londyńskie 1897); Dudik B. (galicyjskie 1867); Ekielski Eust. (krakowskie 1868); Engel And. (Wilno 1869–70); Gruenhagen C. R. (krakowskie 1868); Grygorowicz Jan (białoruskie 1824); Heck Wal. (księstw oświęcimskiego i zatorskiego 1891, wadowickie 1889); Jasińskij M. N. (kijowskie 1894); Józefowicz M. i Iwaniszew M. (poł.-zach. Rosyi 1859–61); Kamanin I. (kijowskie 1893); Krzyżanowski Stan. (krakowskie 1900); Lewickij F. O. (kijowskie 1888); Lubowicz N. (włoskie 1888); Makuszew Winc. (włoskie 1870); Obraz Polaków t. 17 i 18 (Augusta II 1843); Papée Fr. (węgierskie 1898); Piekosiński Fr. (krakowskie 1891); Powstański Ad. (Król. Polskiego 1825); Prowe Leop. (szwedzkie 1853); Roczniki Tow. Warsz. Przyj. Nauk t. VIII; Rosja; Scriptores rerum Polonicarum t. 8 (Radziwiłłów); Semkowicz Al. (lwowskie 1890); Smolka Stan. (w W. Ks. Pozn.); Tarnowski Wł. (wróblewieckie 1869); Turgeniew Al. J. (watykańskie 1841–2); Ulanowski Bol. (krakowskie 1884); Waliszewski Kaz. (spraw zagr. francuskie 1879); Widman Kar. (lwowskie 1888); Wójcicki K. Wł. (domowe 1856).