Nazwisko i imię:
A. J.,
Opis/komentarz:
obacz Jerzykowski Ant. (Jeografia 1846); Adamski J. (Bron. Trentowskiego Panteon 1883);
Całość:
A. J.,
obacz Jerzykowski Ant. (Jeografia 1846); Adamski J. (Bron. Trentowskiego Panteon 1883);