Nazwisko i imię:
Dowojna Sylwestrowicz Mieczysław (1849—1919).
Tytuł:
Podania żmujdzkie. Zebrał i dosłownie spolszczył ... Cz. I—II. (Biblioteka Wisły wychodząca pod red. i nakł. Jana Karło wicza, t. XII—XIII).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, skład główny w Księgarni M. Arcta, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1894,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 472, VI; 2 nl., 473, 1 nl., V, 1 nl.; rb. 3.60. Jag. — Nar. — Pozn.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Dowojna Sylwestrowicz Mieczysław (1849—1919).
Podania żmujdzkie. Zebrał i dosłownie spolszczył ... Cz. I—II. (Biblioteka Wisły wychodząca pod red. i nakł. Jana Karło wicza, t. XII—XIII).
Warszawa, skład główny w Księgarni M. Arcta, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1894,
w 8ce, str. 2 nl., 472, VI; 2 nl., 473, 1 nl., V, 1 nl.; rb. 3.60.
Jag. — Nar. — Pozn.Un. — Warsz.Un.