Nazwisko i imię:
Dowody.
Tytuł:
Dowody (bez osob. tyt.).
Miejsce i rok wydania:
Bez m. druku b. r. (1830 lub 1831),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 108. Tyczy się kongresu wiedeńskiego. Ossol.
Całość:
Dowody.
Dowody (bez osob. tyt.).
Bez m. druku b. r. (1830 lub 1831),
w 8ce, str. 108.
Tyczy się kongresu wiedeńskiego.
Ossol.