Nazwisko i imię:
Dowod.
Tytuł:
Dowod rocznego postępku z Wymowy i Poezyi. Z Geometryi, Trygonometryi, Solidometryi i Algebry. Z Ogrodnictwa, Rolnictwa, Początków Astronomii i z Fizyki. Z Nauki Moralnéy, Prawa przyrodzonégo, politycznégo, Ekonomiki politycznéy i Prawa Narodów. Z Historyi, Geografii i Mythologii. Z Grammatyki powszechney z przystosowaniém Języka Łacińskiégo do Polskiégo. Z Arytmetyki, Geografii, Nauki Moralnéy i Chrześciańskiéy. Z Języków Rossyiskiego, Francuzkiégo i Niemieckiégo: oraz z Rysunków. Przez Uczniów Gimnazium Wileńskiégo, Pod Dozorem Tomasza Życkiego... dyrektora w Dniach 26. i 27. Czerwca 1807. Roku okazany.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1807),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 30 nl. Ak.(?) — Czart.
Całość:
Dowod.
Dowod rocznego postępku z Wymowy i Poezyi. Z Geometryi, Trygonometryi, Solidometryi i Algebry. Z Ogrodnictwa, Rolnictwa, Początków Astronomii i z Fizyki. Z Nauki Moralnéy, Prawa przyrodzonégo, politycznégo, Ekonomiki politycznéy i Prawa Narodów. Z Historyi, Geografii i Mythologii. Z Grammatyki powszechney z przystosowaniém Języka Łacińskiégo do Polskiégo. Z Arytmetyki, Geografii, Nauki Moralnéy i Chrześciańskiéy. Z Języków Rossyiskiego, Francuzkiégo i Niemieckiégo: oraz z Rysunków. Przez Uczniów Gimnazium Wileńskiégo, Pod Dozorem Tomasza Życkiego... dyrektora w Dniach 26. i 27. Czerwca 1807. Roku okazany.
Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1807),
w 4ce, str. 30 nl.
Ak.(?) — Czart.