Nazwisko i imię:
Dowod.
Tytuł:
Dowod rocznego postępu uczniów Gymnazium przy Imperatorskim Wileńskim Uniwersytecie w Naukach: Grammatyki języków Polskiégo i Łacińskiégo, Chrześcijańskiéy, Moralnéy, Arytmetyki, Geometryi we wszystkich częściach, Algebry, Loiki, Ogrodnictwa, Rolnictwa, Fizyki, Wymowy, Poezyi, Prawa Przyrodzonégo, Politycznégo, Ekonomiki Politycznéy, Prawa Narodów, Jeografii, Historyi, Mytologii; języków: Rossyysskiégo, Greckiégo, Francuzkiégo, i Niemieckiégo, oraz Rysunków na popisach publicznych Roku 1810 w dniach czerwca okazany.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1810),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 66 nl. Ak.(?) — Czart. — Jag. — Łop. — Nar. — toż, na popisach publicznych r. 1811 w dniach Czerwca ostatnich okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów. (1811), w 4ce, str. 68 nl. Ak.(?) — Czart. — Nar.
Całość:
Dowod.
Dowod rocznego postępu uczniów Gymnazium przy Imperatorskim Wileńskim Uniwersytecie w Naukach: Grammatyki języków Polskiégo i Łacińskiégo, Chrześcijańskiéy, Moralnéy, Arytmetyki, Geometryi we wszystkich częściach, Algebry, Loiki, Ogrodnictwa, Rolnictwa, Fizyki, Wymowy, Poezyi, Prawa Przyrodzonégo, Politycznégo, Ekonomiki Politycznéy, Prawa Narodów, Jeografii, Historyi, Mytologii; języków: Rossyysskiégo, Greckiégo, Francuzkiégo, i Niemieckiégo, oraz Rysunków na popisach publicznych Roku 1810 w dniach czerwca okazany.
Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1810),
w 8ce, str. 66 nl.
Ak.(?) — Czart. — Jag. — Łop. — Nar.
— toż, na popisach publicznych r. 1811 w dniach Czerwca ostatnich okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów. (1811), w 4ce, str. 68 nl.
Ak.(?) — Czart. — Nar.