Nazwisko i imię:
Dowod.
Tytuł:
Dowod rocznego postępu uczniów szkoły publiczney Teofilpolskiéy XX. Trynitarzów, W Naukach: Chrześciiańskiéy, moralnéy, Grammatyki ięzyków: Polskiégo i Łacińskiégo, Arytmetyki, Jeografii, Jeometryi, Prawa Przyrodzonego, i Politycznego, Historyi Dziejów ludzkich, Historyi Greckiey, Jeografii Fizyczno matematycznéy, Rolnictwa, ięzyków: Rossyyskiego, Francuzkiego, Niemieckiego, oraz Rysunków Malarskich i Topograficznych. Na Popis w przytomności Prześwietnych Obywateli Dnia 30. Miesiąca Czerwca. 1819. Roku okazany.
Miejsce i rok wydania:
Krzemieniec, 1819,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 20. Czart. — Nar. — toż, w r. 1820 ze zmianą: oraz rysunków topograficznych i figurnych.
Całość:
Dowod.
Dowod rocznego postępu uczniów szkoły publiczney Teofilpolskiéy XX. Trynitarzów, W Naukach: Chrześciiańskiéy, moralnéy, Grammatyki ięzyków: Polskiégo i Łacińskiégo, Arytmetyki, Jeografii, Jeometryi, Prawa Przyrodzonego, i Politycznego, Historyi Dziejów ludzkich, Historyi Greckiey, Jeografii Fizyczno matematycznéy, Rolnictwa, ięzyków: Rossyyskiego, Francuzkiego, Niemieckiego, oraz Rysunków Malarskich i Topograficznych. Na Popis w przytomności Prześwietnych Obywateli Dnia 30. Miesiąca Czerwca. 1819. Roku okazany.
Krzemieniec, 1819,
w 4ce, str. 20.
Czart. — Nar.
— toż, w r. 1820 ze zmianą: oraz rysunków topograficznych i figurnych.