Nazwisko i imię:
Dowod.
Tytuł:
Dowod rocznego postępku pod zaszczytem JO. X. Józefa Arnulfa Giedroycia biskupa dyecezyi Żmudzkiey, tudzież J. W. Leop. Górskiego marszałka, przez uczniów w szkole publ. Telszewskiej o 6 klasach utrzymywanej przez XX. Bernardynów okazany.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. XX. Bazylianów, 1817,
Opis/komentarz:
w 4ce. Ak.(?) — toż, pod zaszczytem JO. X. Jozefa Arnulfa Giedroycia... tudzież JW. Stanisława Piłsudzkiego Marszałka Powiatowego, i innych JJWW. i Wielmożnych Powiatu Urzędnikow oraz Prześwietney Palestry ... okazany Ru 1819: Czerwca dnia 28. Tamże, (1819), w 4ce, str. 20 nl. Czart. — toż, pod zaszczytem JW. Barona Ronne, 1820, w 4ce. — toż, 1821, w 4ce.
Całość:
Dowod.
Dowod rocznego postępku pod zaszczytem JO. X. Józefa Arnulfa Giedroycia biskupa dyecezyi Żmudzkiey, tudzież J. W. Leop. Górskiego marszałka, przez uczniów w szkole publ. Telszewskiej o 6 klasach utrzymywanej przez XX. Bernardynów okazany.
Wilno, druk. XX. Bazylianów, 1817,
w 4ce.
Ak.(?)
— toż, pod zaszczytem JO. X. Jozefa Arnulfa Giedroycia... tudzież JW. Stanisława Piłsudzkiego Marszałka Powiatowego, i innych JJWW. i Wielmożnych Powiatu Urzędnikow oraz Prześwietney Palestry ... okazany Ru 1819: Czerwca dnia 28. Tamże, (1819), w 4ce, str. 20 nl.
Czart.
— toż, pod zaszczytem JW. Barona Ronne, 1820, w 4ce.
— toż, 1821, w 4ce.