Nazwisko i imię:
Dowod.
Tytuł:
Dowod rocznego postępku z Nauki Chrześciańskiey i Moralnéy, Arytmetyki, Jeografii, Grammatyki Językow Polskiego i Łacińskiego, Wymowy i Poezyi, Jeometryi, Trygonometryi, Jeometryi praktyczney, Solidometryi, Algiebry, Jeometryi wyższey o liniach krzywych, Architektury Cywilney i Loiki, Ogrodnictwa, Zoologii, Fizyki, Chemii, Botaniki, Mineralogii, Prawa przyrodzonego, Politycznego, Ekonomiki Polityczney, Prawa Narodow, Historyi powszechney, Mitologii, Literatury Łacińskiey; Językow: Rossyyskiego, Greckiego, Francuzkiego i Niemieckiego; Kaligrafii, Rysunkow Topograficznych i Malarskich Przez Uczniow Gymnazyum Mińskiego w dniu 28 Czerwca Roku 1811 okazany.
Miejsce i rok wydania:
Mińsk, w Druk. Rządowej,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 24 nl. Czart. — Jag. — toż, Z Nauki Chrześciańskiey i Moralney, Arytmetyki, Jeografii, Grammatyki Językow Polskiego i Łacińskiego, Wymowy i Poezyi, Jeometryi w obu iey częściach, Trygonometryi, Jeometryi Praktyczney, Algiebry, Jeometryi wyższey o liniach krzywych, Architektury Cywilney i Woienney, Loiki, Ogrodnictwa, Zoologii, Fizyki, Chemii, Botaniki, Mineralogii, z Nauki o wakcynie. Prawa przyrodzonego, politycznego, Ekonomiki Polityczney, Prawa Narodow, Historyi Powszechney, Mitologii, Literatury Łacińskiey, Językow: Rossyyskiego, Greckiego, Francuzkiego, i Niemieckiego, Kaligrafii, Rysunkow: Topograficznych i Malarskich. Przez Uczniow Gymnazyum Mińskiego w dniach 26, 27, i 28. Czerwca 1812 Roku okazany. Mińsk, Druk. Rządowa, (1812), w 8ce, str. 36 nl. Czart.
Całość:
Dowod.
Dowod rocznego postępku z Nauki Chrześciańskiey i Moralnéy, Arytmetyki, Jeografii, Grammatyki Językow Polskiego i Łacińskiego, Wymowy i Poezyi, Jeometryi, Trygonometryi, Jeometryi praktyczney, Solidometryi, Algiebry, Jeometryi wyższey o liniach krzywych, Architektury Cywilney i Loiki, Ogrodnictwa, Zoologii, Fizyki, Chemii, Botaniki, Mineralogii, Prawa przyrodzonego, Politycznego, Ekonomiki Polityczney, Prawa Narodow, Historyi powszechney, Mitologii, Literatury Łacińskiey; Językow: Rossyyskiego, Greckiego, Francuzkiego i Niemieckiego; Kaligrafii, Rysunkow Topograficznych i Malarskich Przez Uczniow Gymnazyum Mińskiego w dniu 28 Czerwca Roku 1811 okazany.
Mińsk, w Druk. Rządowej,
w 8ce, str. 24 nl.
Czart. — Jag.
— toż, Z Nauki Chrześciańskiey i Moralney, Arytmetyki, Jeografii, Grammatyki Językow Polskiego i Łacińskiego, Wymowy i Poezyi, Jeometryi w obu iey częściach, Trygonometryi, Jeometryi Praktyczney, Algiebry, Jeometryi wyższey o liniach krzywych, Architektury Cywilney i Woienney, Loiki, Ogrodnictwa, Zoologii, Fizyki, Chemii, Botaniki, Mineralogii, z Nauki o wakcynie. Prawa przyrodzonego, politycznego, Ekonomiki Polityczney, Prawa Narodow, Historyi Powszechney, Mitologii, Literatury Łacińskiey, Językow: Rossyyskiego, Greckiego, Francuzkiego, i Niemieckiego, Kaligrafii, Rysunkow: Topograficznych i Malarskich. Przez Uczniow Gymnazyum Mińskiego w dniach 26, 27, i 28. Czerwca 1812 Roku okazany. Mińsk, Druk. Rządowa, (1812), w 8ce, str. 36 nl.
Czart.