Nazwisko i imię:
Dowod.
Tytuł:
Dowod rocznego postępku z Moralności, Prawa, Historyi, Fizyki, Mechaniki, Kopalnopisma, Zwierzętopisma, Rolnictwa, Ogrodnictwa, Logiki, Matematyki, Jeometryi praktyczney i teoryczney, Algebry, Wymowy, Poezyi, z Grammatyki Polskiego i Łacińskiego Językow, Nauki Chrześciańskiey i moralney, Jeografii, Arytmetyki, Tłómaczenia Klassycznych Autorow, Charakterow, Tudziesz z Językow: Rossyiskiego, Francuzkiego i Niemieckiego, oraz z Rysunkow i Muzyki, przez uczniow szkoły publiczney Krozkiey pod dozorem XX. Karmelitow dawney obserwancyi zostaiącey w Roku 1806. Miesiąca Czerwca 27. Dnia okazany.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. XX. Bazylianów,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 20 nl. Czart. — toż, przez Uczniow Szkoły w stopniu Gymnazyalney (!) Krozkiey pod dozorem Zgromadzenia XX. Karmelitow zostającey w Roku 1807. Dnia 27. Czerwca okazany. Tamże, w 8ce, str. 40 nl. Czart. — toż, przez Uczniow Szkoły w stopniu Gimnazyalney Krozkiey pod dozorem XX. Karmelitow Litewskich d. obs. zostaiącey w Roku 1808 Dnia 27 Czerwca VS. okazany. Wilno, druk, Józefa Zawadzkiego, w 4ce. str. 24. Czart. — toż, przez Uczniow Szkoły publiczney w stopniu Gimnazyalney Krozkiey Pod Dozorem XX. Karmelitow Litewskich d.(awnej) r.(eguły) będącey Roku 1813. Miesiąca Czerwca Dnia 26. okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, w 4ce, str. 34 nl. Czart. — toż, Roku 1814. Miesiąca Czerwca Dnia 27. okazany. Tamże, w 4ce, str. 42 nl. Czart. — toż, Roku 1815. Miesiąca Czerwca Dnia 27. okazany. Tamże, w 4ce, str. 34 nl. Czart. — toż, Roku 1816. Czerwca 27. Dnia okazany. Tamże, w 4ce, str. 40 nl. Czart. — toż, Roku 1817. Miesiąca Czerwca 27 Dnia. okazany. Tamże, w 4ce, str. 34 nl. Czart.
Całość:
Dowod.
Dowod rocznego postępku z Moralności, Prawa, Historyi, Fizyki, Mechaniki, Kopalnopisma, Zwierzętopisma, Rolnictwa, Ogrodnictwa, Logiki, Matematyki, Jeometryi praktyczney i teoryczney, Algebry, Wymowy, Poezyi, z Grammatyki Polskiego i Łacińskiego Językow, Nauki Chrześciańskiey i moralney, Jeografii, Arytmetyki, Tłómaczenia Klassycznych Autorow, Charakterow, Tudziesz z Językow: Rossyiskiego, Francuzkiego i Niemieckiego, oraz z Rysunkow i Muzyki, przez uczniow szkoły publiczney Krozkiey pod dozorem XX. Karmelitow dawney obserwancyi zostaiącey w Roku 1806. Miesiąca Czerwca 27. Dnia okazany.
Wilno, druk. XX. Bazylianów,
w 4ce, str. 20 nl.
Czart.
— toż, przez Uczniow Szkoły w stopniu Gymnazyalney (!) Krozkiey pod dozorem Zgromadzenia XX. Karmelitow zostającey w Roku 1807. Dnia 27. Czerwca okazany. Tamże, w 8ce, str. 40 nl.
Czart.
— toż, przez Uczniow Szkoły w stopniu Gimnazyalney Krozkiey pod dozorem XX. Karmelitow Litewskich d. obs. zostaiącey w Roku 1808 Dnia 27 Czerwca VS. okazany. Wilno, druk, Józefa Zawadzkiego, w 4ce. str. 24.
Czart.
— toż, przez Uczniow Szkoły publiczney w stopniu Gimnazyalney Krozkiey Pod Dozorem XX. Karmelitow Litewskich d.(awnej) r.(eguły) będącey Roku 1813. Miesiąca Czerwca Dnia 26. okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, w 4ce, str. 34 nl.
Czart.
— toż, Roku 1814. Miesiąca Czerwca Dnia 27. okazany. Tamże, w 4ce, str. 42 nl.
Czart.
— toż, Roku 1815. Miesiąca Czerwca Dnia 27. okazany. Tamże, w 4ce, str. 34 nl.
Czart.
— toż, Roku 1816. Czerwca 27. Dnia okazany. Tamże, w 4ce, str. 40 nl.
Czart.
— toż, Roku 1817. Miesiąca Czerwca 27 Dnia. okazany. Tamże, w 4ce, str. 34 nl.
Czart.