Nazwisko i imię:
Dowod.
Tytuł:
Dowod rocznego postępku Z Wymowy i Poezyi. Z Nauki Moralney, Prawa przyrodzonego i politycznego. Z Historyi starożytney i nowożytney, z Jeografii. Z Ogrodnictwa. Z Fizyki. Geometryi, Trygonometryi, praktyki. Z Algiebry. Z Grammatyki ięzyków Łacińskiego i Polskiego. Z Nauki Chrześciiańskiey i moralney, Ieografii, Arytmetyki i charakterów; tudzież z języków Rossyyskiego, Francuzkiego i Niemieckiego: oraz z Rysunków przez Uczniow Szkoły powiatowey Kieydańskiey, Dnia 27 czerwca 1810 Roku okazany.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, (1810),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 32. Czart. — toż, przez uczniów szkoły publ. Krozkiej pod dozorem XX. Karmelitów litewskich r. 1801 okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, w 4ce.
Całość:
Dowod.
Dowod rocznego postępku Z Wymowy i Poezyi. Z Nauki Moralney, Prawa przyrodzonego i politycznego. Z Historyi starożytney i nowożytney, z Jeografii. Z Ogrodnictwa. Z Fizyki. Geometryi, Trygonometryi, praktyki. Z Algiebry. Z Grammatyki ięzyków Łacińskiego i Polskiego. Z Nauki Chrześciiańskiey i moralney, Ieografii, Arytmetyki i charakterów; tudzież z języków Rossyyskiego, Francuzkiego i Niemieckiego: oraz z Rysunków przez Uczniow Szkoły powiatowey Kieydańskiey, Dnia 27 czerwca 1810 Roku okazany.
Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, (1810),
w 4ce, str. 32.
Czart.
— toż, przez uczniów szkoły publ. Krozkiej pod dozorem XX. Karmelitów litewskich r. 1801 okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, w 4ce.