Nazwisko i imię:
Dowod.
Tytuł:
Dowod rocznego postępku z Nauki Chrześciańskiey i Religii, Geografii, Arytmetyki, Charakteru, z Grammatyki Języków Łacińskiego i Polskiego, z Wymowy, Poezyi, Polityki, Prawa, Geografii i dzieiów starożytnych, Mythologii, z Zoologii, Botaniki, Mineralogii Fizyki i początków Chemii, z Geometryi, Trygonometryi płaskiey Sferyczney, Bryłomierstwa, Algebry, z Języków Rossyyskiego, Francuzkiego, Niemieckiego i Greckiego oraz z Rysunków. przez Uczniów Gymnazyum Grodzienskiego pod dozorem Hiacynta Krusinskiego NN. WW. J. Filozofii Doktora... Szkół i Gymnazium Gubernii Grodzieńskiey Dyrektora w Dniu 29. Czerwca 1810 Roku Okazany.
Miejsce i rok wydania:
Grodno, w Drukarni Nowej, 1810,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 28 nl. Czart. — Warsz.Un.
Całość:
Dowod.
Dowod rocznego postępku z Nauki Chrześciańskiey i Religii, Geografii, Arytmetyki, Charakteru, z Grammatyki Języków Łacińskiego i Polskiego, z Wymowy, Poezyi, Polityki, Prawa, Geografii i dzieiów starożytnych, Mythologii, z Zoologii, Botaniki, Mineralogii Fizyki i początków Chemii, z Geometryi, Trygonometryi płaskiey Sferyczney, Bryłomierstwa, Algebry, z Języków Rossyyskiego, Francuzkiego, Niemieckiego i Greckiego oraz z Rysunków. przez Uczniów Gymnazyum Grodzienskiego pod dozorem Hiacynta Krusinskiego NN. WW. J. Filozofii Doktora... Szkół i Gymnazium Gubernii Grodzieńskiey Dyrektora w Dniu 29. Czerwca 1810 Roku Okazany.
Grodno, w Drukarni Nowej, 1810,
w 4ce, str. 28 nl.
Czart. — Warsz.Un.