Nazwisko i imię:
Dowod.
Tytuł:
Dowod rocznego postępku przez Uczniów Szkoły Publiczney Datnowskiey utrzymywaney przez XX. Bernardynow. Roku 1815 czerwca 27 dnia okazany.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1815),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 19 nl. Jag. — Warsz.Un. — toż, Roku 1816 Czerwca 28 dnia okazany. Tamże, w 8ce, str. 20 nl. Ossol. — toż, pod zaszczytem J. W. Ant. Chrapowickiego, przez uczniów w szkole publicznej Datnowskiej utrzymywanej przez XX. Bernardynów, okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, 1817, w 4ce. — toż, Roku 1818 Mca (?) Dnia (?). Tamże, w 8ce, str. 20. Ak.(?) — Ossol. — toż, Roku 1819. — toż, Roku 1820 Czerwca dnia 30. Tamże, w 8ce, str. 25, 1 nl. Ossol. — toż, Roku 1821 Czerwca dnia 30. Tamże, w 8ce, str. 26. Ossol. — toż, Roku 1822. Ossol.(?)
Całość:
Dowod.
Dowod rocznego postępku przez Uczniów Szkoły Publiczney Datnowskiey utrzymywaney przez XX. Bernardynow. Roku 1815 czerwca 27 dnia okazany.
Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1815),
w 8ce, str. 19 nl.
Jag. — Warsz.Un.
— toż, Roku 1816 Czerwca 28 dnia okazany. Tamże, w 8ce, str. 20 nl.
Ossol.
— toż, pod zaszczytem J. W. Ant. Chrapowickiego, przez uczniów w szkole publicznej Datnowskiej utrzymywanej przez XX. Bernardynów, okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, 1817, w 4ce.
— toż, Roku 1818 Mca (?) Dnia (?). Tamże, w 8ce, str. 20.
Ak.(?) — Ossol.
— toż, Roku 1819.
— toż, Roku 1820 Czerwca dnia 30. Tamże, w 8ce, str. 25, 1 nl.
Ossol.
— toż, Roku 1821 Czerwca dnia 30. Tamże, w 8ce, str. 26.
Ossol.
— toż, Roku 1822.
Ossol.(?)