Nazwisko i imię:
Dowod.
Tytuł:
Dowod rocznego postępku w naukach: Grammatyki Języków Polskiégo i Łacińskiégo, Nauki Chrześciiańskiéy, Moralney, Jeografii, Arytmetyki, Jeometryi we wszystkich częściach, Algebry, Budownictwa, Matematyki wyższey, Logiki, Ogrodnictwa, Fizyki, Wymowy, Poezyi, Prawa Przyrodzonégo, Politycznégo i Prawa Narodów, Historyi, Języków: rosyyskiégo, francuzkiégo oráz Rysunków przez Uczniów szkoły Powiatowéy Boruńskiéy Na doświadczéniu Publiczném Roku 1811. Miesiąca Czerwca 27. dnia okazany.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. XX. Bazylianów, b. r. (1811),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 22 nl. Czart. — Ossol. — Warsz.Un. — toż, przez Uczniów Szkoły Publicznéy Boruńskiéy, Powiatu Oszmiańskiego Na do świadczéniu Publiczném Roku 1812. Miesiąca Czérwca 27. dnia okazany. Tamże, b. r. (1812), w 4ce, str. 32 nl. Czart. — Ossol. — toż, na doświadczeniu publicznem Roku 1815 Miesiąca Czerwca 27 dnia okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, w 8ce, str. 18 nl. Nar. — Ossol. — Warsz.Un. — toż. Wilno, druk. XX. Bazylianów, 1816, w 4ce, str. 30 nl. Czart.(?) — toż, przez uczniów szkoły publ. Chwałoyńskiej pod dozorem XX. Karmelitów litewskich. Wilno, druk. XX. Bazylianów, 1819, w 4ce.
Całość:
Dowod.
Dowod rocznego postępku w naukach: Grammatyki Języków Polskiégo i Łacińskiégo, Nauki Chrześciiańskiéy, Moralney, Jeografii, Arytmetyki, Jeometryi we wszystkich częściach, Algebry, Budownictwa, Matematyki wyższey, Logiki, Ogrodnictwa, Fizyki, Wymowy, Poezyi, Prawa Przyrodzonégo, Politycznégo i Prawa Narodów, Historyi, Języków: rosyyskiégo, francuzkiégo oráz Rysunków przez Uczniów szkoły Powiatowéy Boruńskiéy Na doświadczéniu Publiczném Roku 1811. Miesiąca Czerwca 27. dnia okazany.
Wilno, druk. XX. Bazylianów, b. r. (1811),
w 8ce, str. 22 nl.
Czart. — Ossol. — Warsz.Un.
— toż, przez Uczniów Szkoły Publicznéy Boruńskiéy, Powiatu Oszmiańskiego Na do świadczéniu Publiczném Roku 1812. Miesiąca Czérwca 27. dnia okazany. Tamże, b. r. (1812), w 4ce, str. 32 nl.
Czart. — Ossol.
— toż, na doświadczeniu publicznem Roku 1815 Miesiąca Czerwca 27 dnia okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, w 8ce, str. 18 nl.
Nar. — Ossol. — Warsz.Un.
— toż. Wilno, druk. XX. Bazylianów, 1816, w 4ce, str. 30 nl.
Czart.(?)
— toż, przez uczniów szkoły publ. Chwałoyńskiej pod dozorem XX. Karmelitów litewskich. Wilno, druk. XX. Bazylianów, 1819, w 4ce.