Nazwisko i imię:
Dowód.
Tytuł:
Dowód miłości największy ku duszom w czyscu cierpiącym.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Wielogłowski, w Księgarni i Wydawn. Dzieł Katolic. i Naukowych, druk. J. Czecha, 1854,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 15, cent. 15. Przełożono z włoskiego. Jag. (?)
Całość:
Dowód.
Dowód miłości największy ku duszom w czyscu cierpiącym.
Kraków, Wielogłowski, w Księgarni i Wydawn. Dzieł Katolic. i Naukowych, druk. J. Czecha, 1854,
w 16ce, str. 15, cent. 15.
Przełożono z włoskiego.
Jag. (?)