Nazwisko i imię:
Downarowicz Elżbieta.
Opis/komentarz:
ob. Pamiętnik Towarzystwa Lek. Warsz.
Całość:
Downarowicz Elżbieta.
ob. Pamiętnik Towarzystwa Lek. Warsz.