Nazwisko i imię:
Abicht Adolf (1793–1860).
Tytuł:
Institutiones therapiae generalis, quas scholarum causa conscripsit... Caes. Acad. Med. Chir. Vilnen. Prof. Ordin. Sumptibus academicis.
Miejsce i rok wydania:
Vilnae, druk. Zawadzkiego, 1840,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. VIII i 260, 1 rsr. 20 kop., zniż. 3 zł. 10 gr. Za podstawę tej pracy służyło dzieło Puchelta. Ak. – Jag. – Warsz.Un.
Całość:
Abicht Adolf (1793–1860).
Institutiones therapiae generalis, quas scholarum causa conscripsit... Caes. Acad. Med. Chir. Vilnen. Prof. Ordin. Sumptibus academicis.
Vilnae, druk. Zawadzkiego, 1840,
w 8ce, str. VIII i 260, 1 rsr. 20 kop., zniż. 3 zł. 10 gr.
Za podstawę tej pracy służyło dzieło Puchelta.
Ak. – Jag. – Warsz.Un.