Nazwisko i imię:
Une jeune Anglaise.
Tytuł:
Une jeune Anglaise.
Opis/komentarz:
ob. Gillet.
Całość:
Une jeune Anglaise.
Une jeune Anglaise.
ob. Gillet.