Nazwisko i imię:
A. C., b. Prezes Sądu krymin. gubern. Lubelskiej,
Opis/komentarz:
ob. Kodeks karny dla Państw pruskich (1862).
Całość:
A. C., b. Prezes Sądu krymin. gubern. Lubelskiej,
ob. Kodeks karny dla Państw pruskich (1862).