Nazwisko i imię:
Abecadlnik.
Tytuł:
Abecadlnik obrazkowy z historyi naturalnéj, po polsku i po francuzku. Tekst i ryc. kolor.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. J. Węckiego, 1835,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 95, 8 złp. – toż. Wydanie nowe. Tamże, 1847, w 8ce, 24 rycin z książeczką, 8 złp. – toż. Wydanie nowe. Warszawa, 1848, w 16ce, str. 93 i 24 rycin. – toż. Abécédaire pittoresque d'histoire naturelle. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, księgarza przy ulicy Miodowéj Nro 486, 1860, w 12ce, str. 93 (po polsku i po franc.), cena zniż. 60 kop. Jag.
Całość:
Abecadlnik.
Abecadlnik obrazkowy z historyi naturalnéj, po polsku i po francuzku. Tekst i ryc. kolor.
Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. J. Węckiego, 1835,
w 12ce, str. 95, 8 złp.
– toż. Wydanie nowe. Tamże, 1847, w 8ce, 24 rycin z książeczką, 8 złp.
– toż. Wydanie nowe. Warszawa, 1848, w 16ce, str. 93 i 24 rycin.
– toż. Abécédaire pittoresque d'histoire naturelle. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, księgarza przy ulicy Miodowéj Nro 486, 1860, w 12ce, str. 93 (po polsku i po franc.), cena zniż. 60 kop.
Jag.