Nazwisko i imię:
Le Centenaire d'Adam Mickiewicz (1899),
Opis/komentarz:
ob. Mickiewicz Ad. (Uroczystość Mickiewiczowska 1899).
Całość:
Le Centenaire d'Adam Mickiewicz (1899),
ob. Mickiewicz Ad. (Uroczystość Mickiewiczowska 1899).