Nazwisko i imię:
Arct Michał (1840–1916).
Tytuł:
Słowniczek wyrazów obcych, 12000 wyrazów, wyrażeń, zwrotów i przysłów cudzoziemskich używanych w mowie potocznej i w prasie peryodycznej polskiej, wyd. 3 powiększone.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. A. Ginsa, 1899,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 539 i 2 nl., rb. 1.20. Pozn.Un.
Całość:
Arct Michał (1840–1916).
Słowniczek wyrazów obcych, 12000 wyrazów, wyrażeń, zwrotów i przysłów cudzoziemskich używanych w mowie potocznej i w prasie peryodycznej polskiej, wyd. 3 powiększone.
Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. A. Ginsa, 1899,
w 16ce, str. 539 i 2 nl., rb. 1.20.
Pozn.Un.