Nazwisko i imię:
Biela Jan (1853—1931).
Tytuł:
Gwara Zebrzydowska, studyum dyjalektologiczne, nap. ...
Miejsce i rok wydania:
(Odb. z t. IX. Rozpraw Wydziału Filolog. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881,
Opis/komentarz:
w8ce, str. 2nl., 73, 1 nl., kor. 1.50. Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un. (?) — Wrocł.Un.
Całość:
Biela Jan (1853—1931).
Gwara Zebrzydowska, studyum dyjalektologiczne, nap. ...
(Odb. z t. IX. Rozpraw Wydziału Filolog. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881,
w8ce, str. 2nl., 73, 1 nl., kor. 1.50.
Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un. (?) — Wrocł.Un.