Nazwisko i imię:
Biegeleisen Henryk dr (1855—1934).
Opis/komentarz:
obacz Ateneum; Biblioteka Warsz.; Biernacki Mik. (Satyry 1897 i n.); Biesiada Lit.; Bluszcz; Bruchnalski Wilh. (Dzieje 1899); Chołoniewski Ant. (Nie śmiertelni 1898); Czas; Dodatek do Przegl. Tygodn.; Dzień Święty (Chicago); Dziennik Krak.; Echo Muz. i Teatr. (Warsz.); Fredro Al. (Dzieła 1897); Gazeta Lwowska; Gaz. Narod. (Lw.); Głos (Warsz.); Hahn Wikt. (Recenzya 1898); Izraelita (Warsz.); Kłosy (Warsz.); Kraj (Petersb.); Kuryer Codz. (Warsz.); Kuryer Lwowski; Kuryer Niedzielny (Warsz.); Kwartalnik Hist.; Mickiewicz Ad. (Dzieła 1893); Muzeum Lw.); Myśl (Krak.); Ojczyzna (Lw.); Orzeszkowa El. (Upominek 1893); Pamiętnik Zjazdu Lit. i Dzien. (1894); Prawda (Warsz.); Przedświt (Lw.); Przędza (Złota 1883—7); Przegląd Literacki (Krak.); Przegląd Literacki (Petersb.); Przegląd Nauk. i Lit. (Lw.); Przegląd Społeczny (Lw.); Przegląd Tygodn. (Warsz.); Przewodnik Nauk. i Lit.; Przewodnik dla Spraw Druk.-Litogr.; Reforma Nowa (Krak.); Rocznik Koła Lit. Artyst. we Lwowie; Ruch (Lw.); Ruch Liter. (Lw.); Sami sobie (1900); Słowacki Jul.; Słowo (Warsz.); Słowo Polskie (Lw.); Sprawozdanie z czynności Wydz. Czyt. Akad. we Lwowie z 1877 r.; Świętochowski Al. (Prawda 1899); Świt (Warsz.); Szekspir W. (Dzieła 1895 i n.); Szkoła (Lw.); Tydzień (Lw.); Tygodnik Ilustr.; Tygodnik Narod. (Lw.); Tygodnik Powszechny (Warsz.); Wędrowiec (Warsz.); Wiadomości Bibliogr. (Warsz.); Wisła (Warsz.); Życie (Warsz.).
Całość:
Biegeleisen Henryk dr (1855—1934).
obacz Ateneum; Biblioteka Warsz.; Biernacki Mik. (Satyry 1897 i n.); Biesiada Lit.; Bluszcz; Bruchnalski Wilh. (Dzieje 1899); Chołoniewski Ant. (Nie śmiertelni 1898); Czas; Dodatek do Przegl. Tygodn.; Dzień Święty (Chicago); Dziennik Krak.; Echo Muz. i Teatr. (Warsz.); Fredro Al. (Dzieła 1897); Gazeta Lwowska; Gaz. Narod. (Lw.); Głos (Warsz.); Hahn Wikt. (Recenzya 1898); Izraelita (Warsz.); Kłosy (Warsz.); Kraj (Petersb.); Kuryer Codz. (Warsz.); Kuryer Lwowski; Kuryer Niedzielny (Warsz.); Kwartalnik Hist.; Mickiewicz Ad. (Dzieła 1893); Muzeum Lw.); Myśl (Krak.); Ojczyzna (Lw.); Orzeszkowa El. (Upominek 1893); Pamiętnik Zjazdu Lit. i Dzien. (1894); Prawda (Warsz.); Przedświt (Lw.); Przędza (Złota 1883—7); Przegląd Literacki (Krak.); Przegląd Literacki (Petersb.); Przegląd Nauk. i Lit. (Lw.); Przegląd Społeczny (Lw.); Przegląd Tygodn. (Warsz.); Przewodnik Nauk. i Lit.; Przewodnik dla Spraw Druk.-Litogr.; Reforma Nowa (Krak.); Rocznik Koła Lit. Artyst. we Lwowie; Ruch (Lw.); Ruch Liter. (Lw.); Sami sobie (1900); Słowacki Jul.; Słowo (Warsz.); Słowo Polskie (Lw.); Sprawozdanie z czynności Wydz. Czyt. Akad. we Lwowie z 1877 r.; Świętochowski Al. (Prawda 1899); Świt (Warsz.); Szekspir W. (Dzieła 1895 i n.); Szkoła (Lw.); Tydzień (Lw.); Tygodnik Ilustr.; Tygodnik Narod. (Lw.); Tygodnik Powszechny (Warsz.); Wędrowiec (Warsz.); Wiadomości Bibliogr. (Warsz.); Wisła (Warsz.); Życie (Warsz.).