Nazwisko i imię:
Biegeleisen Henryk dr (1855—1934).
Tytuł:
Ilustrowane dzieje literatury polskiej. Literatura średniowieczna. Okres Piastowski, t. I.
Miejsce i rok wydania:
Wiedeń, nakł. Fr. Bondego, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, (1898?),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 394, z 202 ilustr. i 38 kartonami, opr. kor. 10. Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub. Un. Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż, t. II. Okres Jagielloński. Tamże (1900), w 8ce, str. 4 nl., 395, 1 nl., z 200 ilustr. i 37 kartonów, opr. kor. 10. Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. Dalsze tomy po r. 1900.
Całość:
Biegeleisen Henryk dr (1855—1934).
Ilustrowane dzieje literatury polskiej. Literatura średniowieczna. Okres Piastowski, t. I.
Wiedeń, nakł. Fr. Bondego, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, (1898?),
w 8ce, str. 2 nl., 394, z 202 ilustr. i 38 kartonami, opr. kor. 10.
Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub. Un. Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. —
Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż, t. II. Okres Jagielloński. Tamże (1900), w 8ce, str. 4 nl., 395, 1 nl., z 200 ilustr. i 37 kartonów, opr. kor. 10.
Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Dalsze tomy po r. 1900.