Nazwisko i imię:
Biegeleisen Henryk dr (1855—1934).
Tytuł:
Duchowieństwo w poezyi ludowej.
Miejsce i rok wydania:
(Odb. z lwowskiego Przeglądu Społecznego). Lwów, 1886.
Opis/komentarz:
Skonfiskowane.
Całość:
Biegeleisen Henryk dr (1855—1934).
Duchowieństwo w poezyi ludowej.
(Odb. z lwowskiego Przeglądu Społecznego). Lwów, 1886.
Skonfiskowane.