Nazwisko i imię:
Biegański Władysław (1857—1917).
Tytuł:
Zagadnienia ogólne z teoryi nauk lekarskich.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, z Kasy im. Mianowskiego, E. Wende i Sp., druk. Tow. S. Orgelbranda synów, 1897,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. IX, 304, 2 nl., z 2 tabl. i rysunkami w teks., rb. 1. Jag. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Biegański Władysław (1857—1917).
Zagadnienia ogólne z teoryi nauk lekarskich.
Warszawa, z Kasy im. Mianowskiego, E. Wende i Sp., druk. Tow. S. Orgelbranda synów, 1897,
w 8ce, str. IX, 304, 2 nl., z 2 tabl. i rysunkami w teks., rb. 1.
Jag. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Warsz.Un.