Nazwisko i imię:
Kołowski Władysław (zarządca więzień w Stanisławowie).
Opis/komentarz:
ob. Kurjer Stanisławowski (1894).
Całość:
Kołowski Władysław (zarządca więzień w Stanisławowie).
ob. Kurjer Stanisławowski (1894).