Nazwisko i imię:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Tytuł:
Rodacy i pobratymcy Czesi z Bielska: Czcigodnemu panu Józefowi Ign. Kraszewskiemu w pięćdziesięcioletni jubileusz niezrównanej pracy na niwie ojczystej. (Wiersz).
Miejsce i rok wydania:
Bielsk, bez wyrażonej drukarni, 3 października 1879,
Opis/komentarz:
folio (arkusz rozłożony). Informację o edycji podaje Władysław Wisłocki, Bibliografia obchodu uroczystości jubileuszowych J. I. Kraszewskiego, w: Księga pamiątkowa jubileuszu J. I. Kraszewskiego 1879 roku, Kraków 1881, s. 298. - Czy chodzi o Bielsko na Śląsku Cieszyńskim?
Całość:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Rodacy i pobratymcy Czesi z Bielska: Czcigodnemu panu Józefowi Ign. Kraszewskiemu w pięćdziesięcioletni jubileusz niezrównanej pracy na niwie ojczystej. (Wiersz).
Bielsk, bez wyrażonej drukarni, 3 października 1879,
folio (arkusz rozłożony).
Informację o edycji podaje Władysław Wisłocki, Bibliografia obchodu uroczystości jubileuszowych J. I. Kraszewskiego, w: Księga pamiątkowa jubileuszu J. I. Kraszewskiego 1879 roku, Kraków 1881, s. 298. - Czy chodzi o Bielsko na Śląsku Cieszyńskim?