Nazwisko i imię:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Tytuł:
Pamiątka obchodu uroczystości imienin Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreznie w roku Jego jubileuszowym 1879. Z polecenia Komitetu medalowego zebrał i wydał Wawrzyniec hrabia Engeström.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, nakł. zbiorowym, druk J. I. Kraszewskiego (dr W. Łebiński), 1879,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 2 nl., 96, tabl. 3 (portret, ryciny); marki 3. Na s. 1-5: 1870 19 marca, z datą i podpisem: Drezno, 10 maja 1879. Wawrzyniec Engeström. Na s. 7-46: Uroczystość na cześć Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreznie. Na s. 47-63: Telegramy przesłane Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu w czasie biesiady imieninowej w hotelu Bellerue w Dreznie, z wyjątkiem takich, które (!) dla rozlicznych względów publikować nam się nie należało. Na s. 65-75: Józef Ignacy Kraszewski. Przedruk z Lecha. Na s. 77-96: Prace literackie Józefa Ignacego Kraszewskiego w chronologicznym porządku zebrane i przedstawione. Przedruk z Lecha. Na portrecie J. I. Kraszewskiego: Lichtdruck v. Römmler & Jonas, Dresden. Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Lub.Un.Kat. - Ossol. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl.- Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Pamiątka obchodu uroczystości imienin Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreznie w roku Jego jubileuszowym 1879. Z polecenia Komitetu medalowego zebrał i wydał Wawrzyniec hrabia Engeström.
Poznań, nakł. zbiorowym, druk J. I. Kraszewskiego (dr W. Łebiński), 1879,
w 4ce, str. 2 nl., 96, tabl. 3 (portret, ryciny); marki 3.
Na s. 1-5: 1870 19 marca, z datą i podpisem: Drezno, 10 maja 1879. Wawrzyniec Engeström.
Na s. 7-46: Uroczystość na cześć Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreznie.
Na s. 47-63: Telegramy przesłane Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu w czasie biesiady imieninowej w hotelu Bellerue w Dreznie, z wyjątkiem takich, które (!) dla rozlicznych względów publikować nam się nie należało.
Na s. 65-75: Józef Ignacy Kraszewski. Przedruk z Lecha.
Na s. 77-96: Prace literackie Józefa Ignacego Kraszewskiego w chronologicznym porządku zebrane i przedstawione. Przedruk z Lecha.
Na portrecie J. I. Kraszewskiego: Lichtdruck v. Römmler & Jonas, Dresden.
Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Lub.Un.Kat. - Ossol. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl.- Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Wrocł.Un.