Nazwisko i imię:
Krajewski Hilary.
Opis/komentarz:
ob. Tygodnik Mód i Powieści (Warsz. 1889).
Całość:
Krajewski Hilary.
ob. Tygodnik Mód i Powieści (Warsz. 1889).