Nazwisko i imię:
Krajewski Fr., z Towarzystwa Kat. Polskich Robotników w Schönebergu pod Berlinem.
Opis/komentarz:
ob. Katolik (Chełmno, Mikołów, Król. Huta, Bytom 1896); Wielkopolanin (Pozn. 1894, 1896, 1897).
Całość:
Krajewski Fr., z Towarzystwa Kat. Polskich Robotników w Schönebergu pod Berlinem.
ob. Katolik (Chełmno, Mikołów, Król. Huta, Bytom 1896); Wielkopolanin (Pozn. 1894, 1896, 1897).