Nazwisko i imię:
Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817).
Tytuł:
Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, wojewody kijowskiego, hetmana polnego koronnego, przez Ks. Michała Krajewskiego S. P. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. (Biblioteka polska, seria IV, zesz. 45 i 46).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, Główny skład dla Królestwa polskiego i Cesarstwa rosyjskiego w księgarni Gustawa Gebethnera i Spółki w Warszawie, 1859,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 174. Tytuł okładkowy: Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, wojewody kijowskiego, hetmana polnego koronnego, przez Ks. Michała Krajewskiego S. P. Zeszytów dwa. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. - Nad tytułem informacja o serii. Na s. 3-4 list dedykacyjny: Do Najjaśniejszego Stanisława Augusta Króla Polskiego, Wielkiego Książęcia litewskiego etc. etc. (Ż podpisem:) Waszej Królewskiej Mości Pana Mego Miłościwego Wierny poddany Ks. Michał Krajewski S. P. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 461, zamieszczono uwagę: Pierwsza edycya warsz. 1787. Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.K. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817).
Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, wojewody kijowskiego, hetmana polnego koronnego, przez Ks. Michała Krajewskiego S. P. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. (Biblioteka polska, seria IV, zesz. 45 i 46).
Kraków, nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, Główny skład dla Królestwa polskiego i Cesarstwa rosyjskiego w księgarni Gustawa Gebethnera i Spółki w Warszawie, 1859,
w 8ce, str. 174.
Tytuł okładkowy: Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, wojewody kijowskiego, hetmana polnego koronnego, przez Ks. Michała Krajewskiego S. P. Zeszytów dwa. Wydanie Kazimierza
Józefa Turowskiego. - Nad tytułem informacja o serii.
Na s. 3-4 list dedykacyjny: Do Najjaśniejszego Stanisława Augusta Króla Polskiego, Wielkiego Książęcia litewskiego etc. etc. (Ż podpisem:) Waszej Królewskiej Mości Pana Mego Miłościwego Wierny poddany Ks. Michał Krajewski S. P.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 461, zamieszczono uwagę: Pierwsza edycya warsz. 1787.
Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.K. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.